Notice

Courses

११ वी व १२ वी कला शाखा -

विषय - मराठी,इंग्रजी,अर्थशास्त्र,भूगोल,राज्यशास्त्र ,सहकार

११ वी व १२ वी वाणिज्य शाखा -

विषय - मराठ…

११ वी व १२ वी प्रवेश

​​​​​​उच्च माध्यमिक शिक्षकांसाठी सूचना  -  सर्व उच्च माध्यमिक शिक्षकांनी ११ वी व १२ वी प्रवेश नियोजनाप्रमाणे मू…

Page 1 of 1