Results

एच.एस.सी.परीक्षा मार्च 2022 निकाल

शाखा निहाय निकाल

विज्ञान - 100%

कला - ९६.%

वाणिज्य - ९६.८२ %

व्यवसाय अभ्यासक्रम - ९६.४२%

 

विज्ञान शाखा निकाल

1) कापसे प्रतीक्षा dyneshwar 89.३३ %

2) सोनजे भाग्यश्री दीपक  ८५.५० %

3) मुसळे प्रफुल दिगंबर  ८४.१७ %

कला शाखा निकाल

1) चव्हाण विशाल पांडुरंग  ८३.०० %

2) चव्हाण छाया साहेबराव  ७९.५० %

3) चव्हाण सोनाली देविदास  ७७.०० 

वाणिज्य शाखा निकाल

1) शिरसाठ दामिनी साहेबराव  ८०.८३.%

2) सोनार प्रणाली मिलिंद  ८०.६७%

3) भोये राणी कैलास  ७९.३३

व्यवसाय अभ्यासक्रम निकाल

1) गायकवाड गायत्री प्रकाश ७२.६६

2) गायकवाड देविदास सुदाम ७२.५० 

३. ठाकरे उर्मिला सीताराम ६९.८३